Trys Karaliai

Per sniegą brenda trys Rytų Karaliai – su Auksu, Mira, Smilkalais brangiais.

Tyli žvaigždė Jiems uoliai rodo kelią, dangus nusėtas žiburiais smulkiais…

Ir net apniukusioj Skemų padangėj

Išvydome šį fenomeną brangų,

Išgirdome jų nuoširdžius linkėjimus,

Pilnus širdingos meilės mums, ir tikėjimo…