Viešieji pirkimai

COVID -19 PIRKIMAI:

KOSLITA CPO159602 sutartis 2021-01-08

OFFISE SYSTEM CPO159667 sutartis 2021-01-08

Vienkartiniai indai sutartis mv 21

***

Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas, techninės specifikacijos, pirkimų skelbimai, laimėję tiekėjų pasiūlymai, sudarytos sutartys ir jų pakeitimai, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos, viešųjų pirkimų ataskaitos, įvykdytos ar nutrauktos viešųjų pirkimų sutarties ataskaitos yra skelbiama CVP IS portale.  http://www.eviesiejipirkimai.lt/

***

Skemų socialinės globos namų pareigybių, kurias einantys asmenys, privalo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

1.1. direktorius;

1.2. direktoriaus pavaduotojai;

1.3. vyriausiasis buhalteris;

1.4. vyriausiasis socialinis darbuotojas;

1.6. vyriausiasis slaugytojas;

1.5. dietistas;

1.6. inžinierius;

1.7. buities sektoriaus vadovas;

1.8. energetikas;

1.9 viešųjų pirkimų specialistas;

1.10. asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, jei jie yra:

1.10.1. viešojo pirkimo komisijos nariai;

1.10.2. supaprastintų pirkimų organizatoriai;

1.10.3. viešojo pirkimo iniciatoriai;

1.10.4. viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir tie asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia viešųjų pirkimų eksperto paslaugas).

Viešųjų pirkimų specialistė Nida Lungienė yra įgaliota darbuotoja (toliau – atitikties pareigūne), atsakinga už viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę Skemų socialinės globos namuose, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

Kontaktai:

Nida Lungienė

Viešųjų pirkimų specialistė

Skemų socialinės globos namai

Tel.: +370 698 34039

El. p.: pirkimai@skemai.lt

 

Skundus dėl Skemų socialinės globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galima pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius

Tel.: (8 5) 212 4396

El. p.: vtek@vtek.lt

 

***

Mažos vertės pirkimų žurnalai:

2017 m.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2017 m. SAUSIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2017 m. VASARIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2017 m. KOVO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2017 m. BALANDŽIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2017 m. GEGUŽĖS mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2017 m. BIRŽELIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2017 m. LIEPOS mėn.

2016 m.

ŽURNALAS VŠ pirkimų_2016 m. SAUSIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų_2016 m. VASARIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų_2016 m. KOVO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų_2016 m. BALANDŽIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų_2016 GEGUŽĖS mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2016 m. BIRŽELIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2016 m. LIEPOS mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2016 m. RUGPJŪČIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2016 m. RUGSĖJO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2016 m. SPALIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2016 m. LAPKRIČIO mėn.

ŽURNALAS VŠ pirkimų 2016 m. GRUODŽIO mėn.