Žolinė

Žolinės-tai kasmetinė religinė šventė. Ją paminėti susirinkome koplyčioje visi turėdami lauko gėlių puokštes. Pradėjome šventa malda, kurią paskaitė Skemų socialinės globos namų savanorė Staselė. Giesmes, skirtas Šv.Marijai pagerbti, giedojo mūsų globos namų giedotojai. Malda ir giesmės visiems susirinkusiems suteikė dvasinės ramybės.
Pratęsdami šventę visi susirinkome į sodą pasiklausyti pasakojimo apie duonos kepimo tradicijas,vaišinomės namine duona, medumi ir kaimo senjorių – savanorių keptais gardumynais užsigerdami taip pat jų paruošta namine gardžia gira. Padėkoję visiems padėjusiems ir dalyvavusiems šventėje palinkėjome gražios besibaigiančios vasaros.